Okategoriserade

Gör klassresan möjlig för fler

I Stockholm finns samma djupa ojämlikhet som jag växte upp med i det utsatta området Vivalla. Även här har skjutningar och brist på framtidstro blivit vardag för allt för många.

Samtidigt finns även hopp. Liberalerna har tillsammans med lärare och rektorer höjt gymnasiebehörigheten i skolorna på Järvafältet. Kista har blivit ett nav i Stockholms utveckling som en världsledande tech- och life science region. Det vill jag fortsätta arbeta för.

En röst på mig är en röst för ett Stockholm där klassresan blir möjlig för fler.

Jag vill:

1. Fokusera på att skolresultaten i utsatta områden fortsatt förbättras. Möjligheten till stödundervisning utanför skoltid bör utökas, så som för dem som inte får läxhjälp hemma eller som behöver ta igen skolarbete på loven.

2. Att IT-kompetensen i skolan stärks, särskilt vad gäller lärare som undervisar i programmering. Sedan 2018 är programmering ett ämne i svensk grundskola. 70% av berörda lärare känner sig enligt Lärarnas riksförbund dock osäkra på att undervisa i ämnet. Här behöver staden göra ett ordentligt kompetenslyft i det som idag är ett stort bristyrke i Stockholm.